Company

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Company

Oświadczenie firmy FRONIUS w sprawie ochrony danych Fronius International GmbH

1. Preambuła

1.1 Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Austria, to wiodące przedsiębiorstwo techniczne w dziedzinie techniki spawania, fotowoltaiki i ładowania akumulatorów, podmiot odpowiedzialny zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DSGVO) (zwane dalej "Fronius"). Niniejsze oświadczenie w sprawie danych osobowych skierowane jest do wszystkich osób, które odwiedzają nasze strony internetowe i/lub korzystają z aplikacji Fronius i/lub usług w nich oferowanych. Niniejsze oświadczenie      w sprawie ochrony danych osobowych dotyczy wszystkich form korzystania z naszych usług, niezależnie od tego, czy są one bezpłatne, czy też odpłatne.

1.2 Poniżej firma Fronius informuje w szczególności o tym, jakie dane gromadzi i w jaki sposób są one wykorzystywane. Zostaniecie Państwo również poinformowani, że dane osobowe i nieosobowe będą gromadzone i przechowywane elektronicznie na naszych stronach internetowych i w aplikacjach. Wszystkie dane są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych i bezpieczeństwa danych Unii Europejskiej i Austrii. Zakres, w jakim firma Fronius przetwarzana dane osobowe, został określony w niniejszym oświadczeniu w sprawie ochrony danych osobowych.

1.3 Nasze aktualne warunki użytkowania i warunki korzystania ze sklepu internetowego oraz naszą aktualną deklarację ochrony danych osobowych FRONIUS można w każdej chwili przejrzeć, pobrać lub wydrukować ze strony http://www.fronius.com. Polityka prywatności jest również integralną częścią naszych warunków użytkowania i warunków korzystania ze sklepu internetowego. Zgoda użytkownika na niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych jest warunkiem wstępnym do odwiedzania naszych stron internetowych oraz korzystania z naszych usług i aplikacji.

2. Dane stron internetowych i aplikacji

2.1 Nasze strony internetowe i aplikacje można odwiedzać w każdej chwili, w zależności od dostępności, bez konieczności podawania danych osobowych. Fronius zapisuje następujące dane bez bezpośredniego odniesienia do osoby (dane połączenia):

a) Typ i wersja przeglądarki

b) System operacyjny

c) Adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany za pomocą odnośnika

d) Nazwa hosta wywołującego komputera (adres IP)

e) Godzina i data zapytania serwera

f) Urządzenie

2.2 Dane te są wykorzystywane przez firmę Fronius do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, dostarczania jej zawartości, rozpoznawania i ścigania nadużyć oraz ulepszania naszej oferty (np. poprzez badania, analizę danych itp.) lub w formie anonimowej przez osoby trzecie.

2.3 Fronius gromadzi i przechowuje również dane wymienione w punkcie 2.1 od zarejestrowanych użytkowników, przy czym korzystanie z nich zgodnie z punktem 2.2 odbywa się wyłącznie w formie anonimowej. Na podstawie tych danych nie jest już możliwe ustalenie Państwa osoby przez ewentualnie zatrudnioną stronę trzecią.

2.4 Ze względu na korzystanie przez zarejestrowanych lub aktywowanych użytkowników z witryn internetowych Fronius i aplikacji Fronius, Fronius gromadzi również dane nieosobowe lub anonimowe. Są one przechowywane w formie, która nie pozwala na identyfikację konkretnej osoby. Firma Fronius może gromadzić, wykorzystywać, przekazywać i ujawniać dane nieosobowe w dowolnym celu.

Przykład: Fronius wykorzystuje zagregowane dane ze wszystkich instalacji w pewnym regionie do określenia czasu trwania i intensywności promieniowania słonecznego w tym regionie. Region jest zdefiniowany na tyle szeroko, że nie można wyciągać żadnych wniosków na temat osoby czy jej instalacji. Firma Fronius ma również prawo przekazywać takie anonimowe dane stronom trzecim.

3. Dane osobowe odnoszące się bezpośrednio do osoby

3.1 Fronius może utworzyć bezpośredni odnośnik do Państwa osoby lub do danego użytkownika dopiero po zakończeniu rejestracji. Rejestracja wymaga zgody użytkownika na ujawnienie jego danych osobowych. W tym kontekście nasze strony internetowe i aplikacje gromadzą i przechowują w szczególności następujące dane osobowe:

a) Dane użytkowników: Zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, firma, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj związkowy, kraj, strefa czasowa, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, data urodzenia, numer klienta, nazwa użytkownika, hasło

b) Dane instalacji: Nazwa instalacji, identyfikator instalacji, data/czas oddania do eksploatacji, firma, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj związkowy, kraj, strefa czasowa, długość, szerokość geograficzna, wysokość, moc instalacji, producent, typ modułu, opis instalacji, obraz instalacji

c) Dane użytkownika / dane klienta: Zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, firma, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj związkowy, kraj, strefa czasowa, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, numer klienta, numer identyfikacji podatkowej VAT

d) Dane połączenia: Dane zgodnie z punktem 2.1

3.2 Firma Fronius gromadzi dane osobowe w celu świadczenia wymaganych usług, realizacji działań przedumownych, realizacji umów oraz doskonalenia naszych usług i produktów.

3.3 Po rejestracji można sprawić, że Państwa nazwa użytkownika będzie widoczna dla innych użytkowników. Ponadto, można udostępnić lub opublikować dalsze dane swojego profilu lub instalacji i uczynić je widocznymi dla innych użytkowników. W swoim profilu jest możliwość dostosowania zakresu ujawniania danych poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień. Decyzję o tym, które i w jakim zakresie dane te zostaną opublikowane lub udostępnione dla innych użytkowników, pozostawiamy do uznania użytkownika. Szczegóły dotyczące poszczególnych funkcji są dokładniej objaśnione na stronach internetowych.

3.4 Jeśli wykorzystujemy dane do celów, które wymagają zgody użytkownika zgodnie z przepisami ustawowymi, poprosimy o wyraźną zgodę. Państwa zgoda zostanie udokumentowana zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość i/lub sprzeciwić się przyszłemu wykorzystaniu Państwa danych do celów reklamowych, badania rynku i opinii publicznej. Do cofnięcia zgody lub sprzeciwu wystarczy zwykła wiadomość do firmy Fronius. Aby zapewnić szybkie załatwienie sprawy, należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych. Kontakt z nami nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

3.5   Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych nie jest zgodne z austriackim lub europejskim prawem o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt i poinformowanie nas o tym.

4.  Wykorzystanie cookies

4.1 Nasza strona internetowa wykorzystuje oprogramowanie do analizy korzystania z tej strony. Analizując te dane, możemy zdobyć cenną wiedzę na temat potrzeb użytkowników. Ustalenia te przyczyniają się do dalszej poprawy jakości naszych usług.

4.2 W tym kontekście stosowane są również tzw. cookies. Cookies są plikami tekstowymi, które są przechowywane na komputerze odwiedzającego stronę internetową i w ten sposób umożliwiają rozpoznanie odwiedzającego w sposób anonimowy. Pliki cookie można z reguły odrzucić lub usunąć za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

4.3 Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na opisaną powyżej procedurę analizy korzystania z naszych stron internetowych.

5. Google Analytics: Ochrona danych i prawo do sprzeciwu

5.1 Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tzw. "cookies", plików tekstowych, zapisywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Wytworzone przez cookies informacje na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i są tam zapisywane. W przypadku aktywacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika jest najpierw skracany przez Google do obszaru Unii Europejskiej lub obszaru innych krajów członkowskich traktatu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam jest skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej i opracowania raportów o aktywności na stronie internetowej dla nas jako operatora strony oraz do wykonania innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i wykorzystaniem Internetu. Przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

5.2 Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej można zablokować zapisywanie plików cookie na swoim komputerze; musimy jednak podkreślić, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. Można także zapobiec rejestrowaniu i przesyłaniu do Google danych wytwarzanych przez cookies i odnoszących się do korzystania z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

5.3 Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

5.4 Kody śledzenia Google tej strony internetowej wykorzystują funkcję _anonimizeIp(), dzięki czemu adresy IP są skracane tylko po to, aby wykluczyć bezpośrednie osobiste odnośniki.

6. Newsletter

6.1 Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na zamawianie wiadomości w związku z regularnym otrzymywaniem pocztą elektroniczną interesujących Państwa ofert, zastosowanie mają postanowienia niniejszego przepisu. Państwa adres e-mail nie zostanie przekazany innym firmom. Zgodę na wykorzystanie adresu e-mail do celów reklamowych można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, klikając link "Zrezygnuj z biuletynu” na końcu newslettera lub wysyłając wiadomość na adres cancellation(at)fronius.com.

6.2 Jeśli zarejestrują się Państwo do naszego newslettera, wykorzystamy dane wymagane do tego lub oddzielnie podane przez Państwa w celu regularnego wysyłania Państwu naszego newslettera, za Państwa zgodą. Do przesyłania i analizowania naszych biuletynów używamy oprogramowania mailworx do obsługi poczty e-mail. Mailworx rejestruje zachowanie odbiorców biuletynów dotyczące otwierania i klikania treści. W szczególności rejestrowane są następujące informacje: czas dostarczenia, godzina otwarcia, czas otwarcia, adres IP odbiorcy, używany program pocztowy (klient poczty), który link został kliknięty i czas kliknięcia. Przechowywanie i przetwarzanie tych danych odbywa się wyłącznie w celu umożliwienia wysyłania odpowiednich treści do odbiorców. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim ani łączone z innymi danymi. Dane będą przechowywane do momentu, aż odbiorca zrezygnuje z subskrypcji biuletynu.

6.3 Na podstawie Państwa dalszych danych jesteśmy upoważnieni do sprawdzenia Państwa adresu e-mail pod kątem autentyczności i poprawności.

7. Przekazywanie danych stronom trzecim

7.1 Wszystkie dane osobowe będą traktowane przez firmę Fronius w sposób ściśle poufny i nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

7.2 Bez Państwa zgody, firma Fronius będzie gromadzić, przetwarzać lub wykorzystywać Państwa dane osobowe i dane dotyczące użytkowania wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji stosunku umownego oraz do wystawiania i rozliczania obciążeń za elektroniczne usługi informacyjne i komunikacyjne.

7.3 Ponadto Fronius może ujawniać takie dane stronom trzecim, jeśli jest do tego zobowiązany na mocy prawa. Dotyczy to na przykład obowiązków ujawnienia związanych z zapobieganiem przestępstwom, prowadzeniem dochodzeń w ich sprawie, ujawnianiem lub ściganiem przestępstw lub wykonywaniem wyroków, w tym ochroną i obroną przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego.

7.4 Firma Fronius ma wyjątkowe prawo do przekazania danych osobowych do systemu płatności internetowej. Ma to jednak zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim dane te są wymagane do właściwego przetwarzania transakcji płatniczej.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich

8.1 Państwa dane osobowe nie będą ujawniane krajom trzecim, chyba że wyraźnie określono to w niniejszych postanowieniach.

9. Czas trwania przechowywania / usuwanie danych

9.1 Państwa dane zostaną usunięte lub zanonimizowane, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub wykorzystane zgodnie z tymi postanowieniami. Nie dotyczy to danych osobowych, które ze względu na obowiązujące podstawy prawne lub regulacje prawne muszą być dodatkowo przechowywane.

10. Prawa użytkownika

10.1 W każdej chwili mają Państwo prawo do:

a) Informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika i jego danych osobowych,

b) Korekty danych osobowych w przypadku niedokładności lub niekompletności,

c) Ograniczenia danych osobowych, jeśli spełnione są odpowiednie warunki, w szczególności w przypadku poważnego podejrzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych lub w przypadku sprzeciwu,

d) Przeniesienia danych osobowych w rozpowszechnionym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

e) Usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy istnieją ku temu przesłanki prawne,

f) Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, chyba że firma Fronius udowodni, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ważnych powodów zasługujących na ochronę, oraz

g) Zażalenia do nas, jeśli uważają Państwo, że przetworzyliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem. Ponadto mają Państwo również prawo do złożenia skargi do odpowiedzialnego dla nas organu nadzorczego.

10.2 Prosimy o kontakt z nami lub o przesłanie żądania pocztą, e-mailem lub faksem na podany poniżej adres kontaktowy. Każdorazowe przetwarzanie Państwa wniosku lub danych odbywa się bez wpływu na legalność przetwarzania do chwili otrzymania Państwa wniosku. Przetwarzanie żądania lub danych musi być w każdym przypadku uzasadnione z punktu widzenia firmy Fronius.

11. Dane kontaktowe do celów ochrony i bezpieczeństwa danych

11.1 Podmiot odpowiedzialny:

Fronius International GmbH

Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Austria
E-mail: contact@fronius.com
Tel.: +43/7242/241-0
Faks: +43/7242/241-3013

11.2 Dyrekcja:

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß

11.3. Kontakt regionalny

Fronius Polska Sp. z o.o.
Ul. Gustawa Eiffel’a 8
44-109 Gliwice
T: +48 326210700
Sales.poland@fronius.com 

 


We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

Ogólne warunki handlowe

1. ZASTOSOWANIE

1.1 Niniejsze Ogólne warunki dostawy i płatności mają zastosowanie wyłącznie do naszych dostaw i innych usług, jak również do płatności dokonywanych na naszą rzecz. O ile nie podano jakichkolwiek warunków mających zastosowanie, w ich miejsce obowiązują OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY PRODUKTÓW MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH opracowane przez ORGALIME (The European Engineering Industries Association z siedzibą w Brukseli); we wszystkich pozostałych przypadkach obowiązują przepisy prawa polskiego. Stanowiące odstępstwo warunki ogólne klienta są dla nas wiążące jedynie wówczas, gdy jednoznacznie zaakceptujemy je listownie lub faksem. 

1.2 Uważa się, że przyjmując towary lub świadczone usługi klient akceptuje wyłączną moc obowiązującą naszych Warunków dostawy i płatności.

2. OFERTY

2.1 Nasze oferty są ważne z zastrzeżeniem dostępności towaru oraz niewiążące, o ile w danej ofercie nie określono wyraźnie okresu jej obowiązywania. Dokumenty związane z naszymi ofertami, jak rysunki, ilustracje, testy i próbki, jak również informacje dotyczące wymiarów, masy, wydajności i zużycia, zawierają lub stanowią dane wyłącznie przybliżone, których nie należy ich uważać za konkretne uzgodnione właściwości, o ile w dokumentacji nie stwierdzono inaczej. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

2.2 Zastrzegamy wszystkie prawa majątkowe i autorskie do ofert, rysunków oraz innych dokumentów i materiałów pomocniczych; zakazuje się ich udostępniania stronom trzecim lub wykorzystywania do innych celów.

3. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA

Przyjęcie zamówienia oraz potwierdzenia lub uzgodnienia dotyczące zabezpieczenia, dokonane przez naszych pracowników, a także wszelkiego rodzaju załączniki i zmiany, są dla nas prawnie wiążące dopiero po ich potwierdzeniu przez nas listownie, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI; PRAWO DO POTRĄCENIA

4.1 W każdym przypadku stosuje się ceny zgodne z cennikiem obowiązującym w dniu dostawy. Ceny dotyczą dostawy loco fabryka (EXW [Zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami Incoterms]), lecz nie obejmują opakowania, ubezpieczenia, załadunku w fabryce oraz VAT; opakowanie nie podlega zwrotowi.

4.2 Płatności dokonuje się w gotówce, bez jakichkolwiek potrąceń i kosztów, w ciągu 30 dni od daty podanej na fakturze. Zastrzegamy sobie prawo podjęcia decyzji co do tego, które roszczenia lub roszczenia częściowe klienta można potrącić z takich płatności.

4.3 W przypadku konieczności wprowadzenia zmian podczas realizacji zamówienia z uwagi na okoliczności związane z ryzykiem, na jakie narażony jest klient, dodatkowe poniesione z tego tytułu koszty pokrywa klient.

4.4 W przypadku zaległości w płatnościach przysługuje nam prawo naliczenia odsetek za zwłokę za okres opóźnienia w wysokości 13 % w stosunku rocznym. Pozostaje to bez uszczerbku dla jakichkolwiek dalszych konsekwencji zwłoki.

4.5 Niedopuszczalne jest wstrzymywanie płatności przez klienta bądź też ich kompensowanie kwestionowanymi przez nas rozliczeniami wzajemnymi. 

4.6 Jeśli klient wystąpi z roszczeniem wobec nas, możemy w dowolnej chwili skompensować to roszczenie naszymi własnymi roszczeniami wobec klienta.

4.7 Pobieramy stawki godzinowe oraz ceny materiałów w wysokości obowiązującej na chwilę zakończenia prac (instalacji, napraw, konserwacji itp.), a należność za pracę w nadgodzinach oraz w nocy, w niedziele i święta – w postaci dopłat w obowiązującej wysokości; czas podróży i oczekiwania traktowany jest jak czas pracy. Koszty podróży, diety i koszty zakwaterowania wykazuje się oddzielnie na fakturze.

5. WYKONANIE, WYSYŁKA I OPÓŹNIENIE

5.1 Okres dostawy biegnie od nadania potwierdzenia zamówienia, natomiast okresy wykonania prac instalacyjnych, konserwacyjnych lub naprawczych biegną od chwili przekazania sprzętu. Jednakże bieg okresu realizacji dostawy lub świadczenia usług nie może w żadnym przypadku rozpocząć się przed upływem 14 dni od chwili przedstawienia przez klienta dokumentów (na przykład rysunków konstrukcyjnych, planów itp.), aprobat lub zezwoleń bądź też od chwili wniesienia uzgodnionej przedpłaty. Termin dostawy lub wykonania uważa się za dotrzymany, jeśli przed upływem tego terminu powiadomimy klienta i gotowości do realizacji danej dostawy bądź usługi; o ile nie obowiązują nas szczególne uzgodnienia dotyczące wysyłki lub świadczenia usług, termin dostawy lub wykonania uważa się za dotrzymany, jeśli przedmiot danej dostawy lub usługi opuści naszą fabrykę przed takim terminem.

5.2 Okresy dostawy lub wykonania przedłuża się o czas trwania wszelkich nieprzewidzianych przeszkód pozostających poza naszym wpływem, jak przestoje, utrata dużej liczby personelu, bezprawne strajki, opóźnienia w dostawie zasadniczych surowców lub komponentów lub innych podobnych przedmiotów, a także w okolicznościach stanowiących ryzyko dla klienta, o ile takie przeszkody lub okoliczności mogą prowadzić do niedotrzymania terminu, a tym samym uzasadniają jego przedłużenie. Powyższe przeszkody lub okoliczności powodują zawieszenie ich konsekwencji na okres ich trwania, także w przypadku opóźnienia z naszej strony; uzgodnione w poszczególnych przypadkach zobowiązania z tytułu kar umownych całkowicie tracą moc obowiązującą. O zaistnieniu oraz ustaniu takich nieprzewidzianych przeszkód powiadamia się niezwłocznie. W przypadku zaistnienia takich przeszkód przysługuje nam prawo anulowania kontraktu w całości lub części; w takim przypadku wyklucza się występowanie przez klienta z roszczeniami odszkodowawczymi, o ile przeszkody zaistniały bez winy umyślnej z naszej strony. 

5.3 W przypadku przekroczenia terminu dostawy lub wykonania, bądź też terminów przedłużonych zgodnie z klauzulą 5.2, o ponad cztery tygodnie, klientowi przysługuje prawo anulowania kontraktu po udzieleniu nam przedłużenia terminu realizacji o co najmniej 14 dni, za powiadomieniem przekazanym listem poleconym; wynoszą w takim przypadku wyklucza się występowanie przez klienta z roszczeniami odszkodowawczymi, o ile przeszkody zaistniały bez winy umyślnej z naszej strony.

5.4 W przypadku poniesienia przez klienta zawinionej przez nas straty, klientowi przysługuje odszkodowanie według stawki 0,5% za każdy pełny tydzień, lecz nie więcej niż 5% wartości tej części dostawy, której wykorzystanie w terminie lub zgodnie z przeznaczeniem jest niemożliwe z uwagi na opóźnienie. Odszkodowanie wynosi 5% należności ogółem w przypadku innych usług. Podobnie wyklucza się dalsze roszczenia odszkodowawcze, w tymi między innymi roszczenia odszkodowawcze spowodowane przez opóźnienia ze strony naszych dostawców, o ile opóźnienia te nie wynikły z naszej winy umyślnej. 

5.5 W każdym przypadku, gdy odpowiadamy za zorganizowanie wysyłki, wybór środka transportu i trasy należy do nas. Wysyłka dokonywana jest zawsze na ryzyko i koszt klienta. Odpowiedzialność za szkody lub straty ponosimy jedynie w przypadku umyślnego działania z naszej strony. Polisy ubezpieczenia transportu oraz ubezpieczenia od uszkodzeń w transporcie możemy wykupić wyłącznie na życzenie i rachunek klienta.

5.6 Przysługuje nam prawo dokonywania dostaw częściowych.

5.7 Dotrzymanie przez nas terminu dostawy uzależnione jest od spełnienia przez klienta ciążących na nim zobowiązań umownych we wszystkich toczących się sprawach handlowych.

5.8 W przypadku opóźnienia wysyłki z uwagi na okoliczności stwarzające ryzyko dla klienta, klient pokrywa wszelkie faktycznie poniesione koszty dodatkowe, jak koszty magazynowania towarów w naszej fabryce, w wysokości co najmniej 0,5% kwoty faktury miesięcznie. W takim przypadku możemy również udzielić klientowi przedłużenia terminu płatności o nie więcej niż 14 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu przysługuje nam prawo podjęcia, według naszego własnego uznania, alternatywnych ustaleń dotyczących artykułu lub artykułów objętych dostawą oraz realizacji dostawy do klienta w odpowiednio przedłużonym terminie bądź też anulowania kontraktu i dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia jego warunków. W tym ostatnim przypadku przysługuje nam prawo domagania się 10% należności tytułem odszkodowania bez obowiązku przedstawiania jakichkolwiek dowodów. Możemy także dochodzić odszkodowania z tytułu wszelkich dalszych strat lub szkód (zarówno szkód faktycznie poniesionych, jak i utraty zysku) z zastrzeżeniem stosownej weryfikacji.

5.9 W przypadku zamówienia towarów na żądanie lub na potrzeby produkcji bez instrukcji wysyłki, przejęcie dostawy musi nastąpić w ciągu trzech miesięcy. Po bezskutecznym upływie tego terminu stosuje się odpowiednio postanowienia klauzuli.

5.10 W przypadku kontraktów na robociznę i materiały (4.7) klient zobowiązany jest zapewnić nam niezbędny sprzęt i materiały pomocnicze (jak na przykład wciągarki, tory, energię elektryczną) terminowo i nieodpłatnie, nawet wówczas, gdy cena obejmuje instalację (4.1) lub uzgodniono zapłatę typu „wszystko w cenie”. Wszelkie roboty przewidziane do wykonania przez klienta przed instalacją, jak na przykład roboty budowlane, należy ukończyć przed przybyciem naszych instalatorów. Ponadto klient zobowiązany jest podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia ochrony ludzi i majątku. Nie ponosimy odpowiedzialności za przekazanych nam pomocników, sprzęt i materiały pomocnicze, o ile nie wystąpiła wina umyślna z naszej strony.

6. PRZENIESIENIE RYZYKA

6.1 Ryzyko przechodzi na klienta z chwilą opuszczenia naszej fabryki przez objęty dostawą lub inny przedmiot, którego dotyczyły przeprowadzone przez nas prace konserwacyjne, naprawcze lub inne. To samo dotyczy także dostaw częściowych oraz przypadków, w których przejmujemy koszty wysyłki lub podejmujemy się dostawy, ustawienia, montażu, instalacji lub innych tego rodzaju usług. W przypadku świadczenia usługi konserwacji, naprawy lub innej usługi u klienta, ryzyko przechodzi na klienta z chwilą poinformowania go o fakcie zakończenia prac.

6.2 W przypadku opóźnienia wysyłki lub dostawy z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na klienta z chwilą otrzymania przezeń powiadomienia o naszej gotowości do realizacji dostawy.

7. ZASTRZEŻENIE TYTUŁU; UNIEWAŻNIENIE

7.1 Zastrzegamy sobie tytuł własności pozycji objętych dostawą do chwili pełnego rozliczenia naszych roszczeń dotyczących ceny kupna tych pozycji. 

7.2 Klient może odsprzedać dostarczoną pozycję wyłącznie w ramach swej zwykłej działalności nawet wówczas, gdy pozycja ta wiąże się lub została dostarczona razem z innymi pozycjami. Zezwolenie to wyklucza się jednakże w przypadku cesji istniejących roszczeń na stronę trzecią lub objęcia takich roszczeń zakazem cesji, albo też wówczas, gdy klient nie jest w stanie dokonać zapłaty lub zalega z wypełnianiem swych zobowiązań umownych. Jakiekolwiek innego rodzaju rozdysponowanie przedmiotów dostawy przez klienta jest niedozwolone. W przypadku zajęcia pozycji objętych dostawą przez komornika lub ich podobnego rozdysponowania przez stronę trzecią, klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie. Koszty poniesione przez nas w celu wykazania naszego tytułu własności pokrywa klient.

7.2.1 Klient niniejszym przenosi na nas swe roszczenia i inne prawa z tytułu odsprzedaży, wynajmu lub dzierżawy, a także z tytułu wszelkiej działalności leasingowej – w ciągu siedmiu (słownie: siedmiu) dni od podpisania takiej umowy – także wówczas, gdy dana pozycja objęta dostawą wiązała się uprzednio lub została dostarczona wraz z innymi pozycjami („Przyszła umowa”). W tym celu Klient powiadomi też niezwłocznie Dostawcę w formie pisemnej o fakcie zawarcia jakiejkolwiek Przyszłej umowy pozwalającej na cesję roszczeń z tej umowy. 7.3.2 Przysługuje nam prawo domagania się, by Klient podjął i/lub potwierdził wszelkie racjonalne działania, jakie mogą okazać się konieczne dla nadania pełnej mocy prawnej cesji wspomnianej w punkcie 7.3.1.

7.2.3 Klient dokona odpowiedniego wpisu w swych księgach. W przypadku sprzedaży dostarczonej pozycji wraz z innymi pozycjami, czy to związanymi i dostarczonymi z ta pozycją, czy też innymi, bądź też jej przekazania do użytkowania, cesja obejmuje roszczenie dotyczące wyłącznie kwoty równej należnej nam cenie kupna. Nie stanowi to wykluczenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

7.3 W tym zakresie klient może pobrać kwoty roszczenia i dochodzić innych praw jedynie wówczas, gdy wypełnia swe zobowiązania płatnicze wobec nas oraz jest wypłacalny.

7.4 W przypadku naruszenia warunków kontraktu przez klienta, w tym zwłaszcza zwłoki w płatnościach lub innych świadczeniach bądź też niemożności dokonania zapłaty, przysługuje nam prawo pojęcia – według własnego uznania – decyzji o unieważnieniu kontraktu bez dotrzymywania terminu, bądź też - przy utrzymaniu w mocy kontraktu - o wycofaniu dostarczonej pozycji w dowolnej chwili lub o zakazaniu jej użytkowania. Ponadto przysługuje nam prawo dowolnej sprzedaży wycofanej pozycji; po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% otrzymanego zysku, pozostałą część zysku potrąca się z kwoty należnej od klienta. W przypadku unieważnienia kontraktu przed wycofaniem pozycji, obciążymy klienta opłatą za użytkowanie tej pozycji w kwocie równej 5% nowej wartości, o ile do tej chwili nie nastąpiło większe zużycie tej pozycji.

8. GWARANCJA

8.1 Nie udzielamy gwarancji z tytułu normalnych odchyleń w zakresie wymiarów, masy lub jakości, ani też z tytułu odchyleń dopuszczanych przez austriacki standard ÖNORM bądź też przez standardy EN lub DIN; podobnie, nie udzielamy też gwarancji na jakiekolwiek informacje dotyczące przyszłej przydatności dla klienta dostarczonej pozycji bądź też jej przydatności do jakiegokolwiek innego konkretnego celu. Ustawową rękojmię za wady fizyczne wyklucza się niniejszym zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego. 

8.2. Udzielamy wprawdzie gwarancji za prawidłowość naszych instrukcji przetwarzania i za nasze instrukcje użytkowe i obsługi oraz doradztwo klienta, jednakże za dotrzymywanie przepisów prawnych i innych przy stosowaniu przedmiotu dostawy oraz za jego sprawdzenie do przewidywanego celu odpowiada wyłącznie sam zleceniodawca. Za informacje odbiegające od naszych pisemnych instrukcji przetwarzania oraz instrukcji użytkowych i obsługi ponosimy odpowiedzialność tylko wówczas, gdy wobec zleceniodawcy wcześniej potwierdziliśmy je wyraźnie pisemnie lub poprzez faks lub e-mail.

8.3 Klient powinien sprawdzić dostarczone pozycje i usługi bezpośrednio po dokonaniu ich odbioru; o wykrytych wadach należy niezwłocznie nas powiadomić, podając w piśmie, faksie lub wiadomości e-mail numer i datę potwierdzenia zamówienia, dokumentu dostawy lub faktury, bądź też numer wyrobu i potwierdzenia oddania go do eksploatacji. Nie przedstawienie przez klienta takiego zgłoszenia niezwłocznie po wykryciu jakiejkolwiek wady pozycji dostarczonej w ciągu całego okresu raportu, powoduje utratę prawa dochodzenia odszkodowania gwarancyjnego z tytułu samej wady oraz z tytułu błędnego stwierdzenia braku wad danej pozycji lub usługi. W zgłoszeniu należy wskazać, które dostarczone pozycje lub usługi są wadliwe, oraz podać szczegółowy opis wady i okoliczności, w których została ona ujawniona. Każdą wadę należy dokładnie opisać. Koszty wynikłe ze zgłoszeń niedokładnych lub w inny sposób sprzecznych z niniejszymi warunkami pokrywa klient.

8.4 W przypadku prac remontowych i utrzymania ruchu nasza gwarancja ogranicza się do wykonanych świadczeń. Za niezawodne działanie urządzenia, maszyny, oprogramowania itp., których komponenty nie zostały dostarczone wyłącznie przez nas, udzielamy gwarancji tylko wówczas, jeśli pomimo komponentów dołączonych przez zleceniodawcę lub przez podmioty trzecie w sposób udokumentowany zobowiązaliśmy się do wyprodukowania całego urządzenia (maszyny itp.) i jeśli nieprawidłowe działanie nie wynika ani z niewłaściwych ani z niekompletnych danych zleceniodawcy.

8.5 Jeśli nie uzgodniono inaczej, okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące. Jednakże od początku 13. miesiąca tego okresu, udzielana przez nas gwarancja obejmuje wyłącznie nieodpłatne przekazanie materiałów niezbędnych dla usunięcia wady; poczynając od tej daty wyklucza się roszczenia gwarancyjne zgłoszone poza tym okresem. Okres ten obowiązuje także w odniesieniu do dostawy pozycji uznanych za niematerialne oraz do prac dotyczących pozycji niematerialnych lub uznanych za niematerialne. Okres gwarancyjny rozpoczyna się wraz z przeniesieniem ryzyka (6). Klient powinien w każdym przypadku wykazać, że wady pojawiające się w okresie gwarancji istniały już w chwili przeniesienia ryzyka.

8.6 W okresie obowiązywania udzielonej przez nas gwarancji jesteśmy zobowiązani – według własnego uznania – naprawić wadliwą pozycję lub jej wadliwe części albo zastąpić je pozycją lub częściami wolnymi od wad, udzielić klientowi stosownego rabatu, lub – o ile nie chodzi o wadę nieistotną - unieważnić kontrakt. Wymiana pozycji, jej części lub komponentów nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji. Jeśli jednakże pozostały okres gwarancyjny, wraz z częścią tego okresu, kiedy to udzielona przez nas gwarancja ogranicza się wyłącznie do nieodpłatnego przekazania niezbędnych materiałów, wynosi mniej niż dwanaście miesięcy, okres gwarancji na pozycje, części lub komponenty wymienione wydłuża się do dwunastu miesięcy. Tytuł własności wymienionych pozycji, części lub komponentów przechodzi na nas. Nie zwracamy kosztów usunięcia wady dokonanej lub zamierzonej przez klienta bądź stronę trzecią. 

8.7 W razie konieczności, a także wówczas, gdy rozwiązanie takie jest racjonalne dla klienta, dostarczoną pozycję lub usługę bądź też jej wadliwą część przesyła się do nas niezwłocznie na koszt klienta; w przeciwnym przypadku udzielona gwarancja traci ważność.

8.8 Klientowi nie przysługuje prawo do wstrzymania płatności w związku z roszczeniami gwarancyjnymi lub innymi, które nie zostały przez nas uznane.

8.9 Wyklucza się roszczenia gwarancyjne ze strony klienta, jeśli przekazane przez nas lub zamówione przez klienta instrukcje instalacji, użytkowania i obsługi nie były przestrzegane bądź też nie zostały lub zostały jedynie częściowo przekazane użytkownikowi; jeśli instalacja nie została przeprowadzona w sposób profesjonalny i zgodnie z odnośnymi standardami, w tym zwłaszcza jeśli przeprowadziły ją osoby nie posiadające kwalifikacji; jeśli dostarczona pozycja lub usługa została poddana naprawom lub innym pracom bez naszej zgody; jeśli była niewłaściwie użytkowana lub obsługiwana; jeśli była eksploatowana pomimo wadliwych zabezpieczeń; jeśli została bez naszej zgody wywieziona z terytorium objętego umową lub użyta wbrew naszym instrukcjom do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem; oraz jeśli wady powstały w wyniku działania ciał obcych, substancji chemicznych, przepięcia, zachowania stron trzecich lub - w każdym przypadku - siły wyższej; to samo dotyczy również naturalnego zużycia.

8.10 Naszą gwarancję wyklucza się ponadto w przypadku zlecenia nam dokonania naprawy, przeróbki lub rekonstrukcji pozycji używanych lub dostawy takich pozycji.

8.11. Wszelka gwarancja jest przez nas także wykluczona, o ile zleceniodawca zastosuje nasze przedmioty dostawy lub wykonane przez nas świadczenia razem z obcymi lub dołożonymi później elementami, których zastosowanie nie zostało przez nas wcześniej wyraźnie zalecone.

8.12. Dodatkowo do praw zleceniodawcy zgodnie z punktem 8.6., przy dostawach falowników dla urządzeń PV, obowiązuje gwarancja zgodnie z warunkami gwarancji Fronius, do pobrania z https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SKUTKI WAD WYROBU

9.1 Ponosimy odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju straty lub szkody, lecz jedynie pod warunkiem przedstawienia przez klienta dowodów na to, iż wynikły one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania z naszej strony. Jeśli klient przedstawi dowody wskazujące, że dana szkoda wynikła z umiarkowanego zaniedbania z naszej strony, ciążący na nas obowiązek zapłaty odszkodowania ogranicza się - w zakresie dozwolonym przez prawo - do wysokości faktycznej straty lub szkody oraz do wysokości uzgodnionej ceny kupna ogółem. Ponadto sądowne dochodzenie takich roszczeń możliwe jest wyłącznie w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia wiadomości o danej stracie lub szkodzie.

9.2 W przypadku wystąpienia przeciwko nam przez strony trzecie z roszczeniami dotyczącymi rysunków, próbek, modeli lub innych dokumentów dostarczonych przez klienta na potrzeby konstrukcji lub dostawy, klient zabezpieczy nas w pełni przed takimi roszczeniami.

9.3 Użytkując dostarczone przez nas systemy, maszyny i inne pozycje, klient zobowiązany jest ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących wymogów, regulacji technicznych, wymogów konstrukcyjnych oraz instrukcji obsługi i użytkowania, w tym zwłaszcza wszystkich regulacji z dziedziny elektrotechniki; obsługę takich systemów, maszyn i pozycji klient zobowiązany jest powierzyć wyłącznie upoważnionym i wykwalifikowanym pracownikom.

9.4 Wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za szkody, które zostaną spowodowane przez zastosowanie lub użycie elementów obcych i później dobudowanych, wyraźnie i w sposób udokumentowanych przez nas wcześniej nie zalecanych, razem z naszymi przedmiotami dostawy.

10. ZGODA PRAWNA ODNOŚNIE CHRONIONYCH DANYCH

Zleceniodawca deklaruje zgodę, by Fronius International GmbH i jej spółkicórki pobierały, przetwarzały i wykorzystywały jego dane w odniesieniu do osób (jak nazwisko, adres, adres mailowy), ewentualnie także z włączeniem zaangażowanych usługodawców, do celów przekazywania informacji o produktach i usługach wszelkiego rodzaju (np. poprzez pocztę, mail, newsletter itp.). Nie następuje wykraczające ponadto przekazywanie do podmiotów zewnętrznych (za wyjątkiem ustawowego lub sądowego obowiązku informowania). Zgodę tą można w każdym momencie uchylić pisemnie, również w każdym newsletter znajduje się link z odwołaniem zgody.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Miejscem realizacji dostaw, świadczenia innych usług oraz dokonywania płatności są Gliwice; sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich roszczeń wynikłych z niniejszych Ogólnych warunków dostawy i płatności jest sąd posiadający właściwość terytorialną dla miejsca dokonywania dostaw przez dostawcę. Możemy jednakże wszcząć postępowanie przeciwko klientowi zgodnie z przepisami miejscowymi przed odpowiednim sądem właściwym dla oficjalnej siedziby lub miejsca zamieszkania danego klienta.

11.2 Przyjmuje się, iż kupujący zdaje sobie sprawę z faktu, że zgodnie z praktykami panującymi w handlu międzynarodowym, umowa co do miejsca jurysdykcji w postaci drukowanego powiadomienia zawartego w pisemnych potwierdzeniach handlowych, jak potwierdzenie zamówienia, może posiadać moc obowiązującą nawet w przypadku milczenia lub braku reakcji ze strony klienta. Kupujący niniejszym potwierdza, iż zdaje sobie sprawę z tej praktyki handlowej oraz zgadza się nieustannie jej przestrzegać także w kontaktach z działem handlowym Fronius International GmbH.

11.3 Przepisy prawa polskiego i praktyki z zakresu transakcji handlowych obowiązujące w miejscu wykonania kontraktu stosują się do sporów prawnych wynikłych z tego kontraktu; wyklucza się natomiast zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

12. UREGULOWANIA SPECJALNE ODNOŚNIE OPROGRAMOWANIA DOSTARCZANEGO ŁĄCZNIE LUB OSOBNO

Dla oprogramowania dostarczanego razem z innymi dostawami lub oddzielnie (poniżej skrótowo „software“) niniejsze warunki dostaw i płatności obowiązują tylko na tyle, o ile nie odbiegają od nich zapisy poniższe lub uregulowania specjalne podjęte ze zleceniodawcą.

12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA

12.1.1 Wszelkie prawa do własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do marki, wzorów, patentów, wzorów użytkowych i know-how, a zwłaszcza nie chronione wynalazki, doświadczenia z działalności, tajemnice zakładowe itp., niezależnie od tego, w jakim momencie ujawnione zostały zleceniodawcy, w każdym przypadku przysługują nam lub naszym licencjodawcom. Zleceniodawca otrzymuje prawo stosowania software, po zapłaceniu ustalonego wynagrodzenia, wyłącznie do własnych celów, w wymiarze nabytej liczby licencji. poprzez przedmiotową umowę nabyta zostaje jedynie zgoda na wykorzystywanie dzieła. Rozpowszechnianie przez zleceniodawcę, zgodnie z ustawą o prawach autorskich, jest wykluczone. Poprzez ewentualne współdziałanie zleceniodawcy przy wytworzeniu software nie są nabywane żadne prawa ponad wykorzystywanie ustalone w punkcie 12. Zleceniodawca może wykorzystywać software jednocześnie tylko na jednym urządzeniu; na jakim urządzeniu następuje to wykorzystywanie pozostaje zastrzeżone dla niego. Jako wykorzystywanie uznaje się każde zaplanowane na stałe lub tymczasowe, w całości lub dokonane tylko częściowo, powielenie (kopiowanie) software poprzez zapis, ładowanie, przegrywanie lub wyświetlanie do celów realizacji przez software przetwarzania zawartych w nim danych przez hardware. Nie jest on uprawniony do powielania podręcznika użytkownika. 

12.1.2 Sporządzanie kopii software dla celów archiwizacji i zabezpieczania danych zezwala się zleceniodawcy tylko pod warunkiem, że w software lub ewentualnych materiałach towarzyszących (instrukcja obsługi, opakowanie itd.) nie jest zawarty wyraźny zakaz i że wszelkie zapisy copyright i własności bez zmian zostaną w tych kopiach przejęte razem. Zwrotne przełożenia kodu programowego (dekompilacja), wykraczające poza uregulowania ustawowe, są niedozwolone.

12.1.3. Jeśli software wyposażone jest w techniczną ochronę kopiowania, to zleceniodawcy, w przypadku uszkodzenia, dostarczona zostanie zastępcza kopia za zwrotem nośnika.

12.2 PRAWA POZOSTAŁE

W przypadku dostępności nowej wersji software zleceniodawca uprawniony jest dokonać wymiany dostarczonego pakietu software na odpowiedni pakiet software nowej wersji za podaną w naszych cennikach cenę aktualizacji; wymianie podlega pakiet software jako całość, tak jak został nabyty przez zleceniodawcę. Wraz z wymianą wygasa uprawnienie zleceniodawcy do wykorzystywania wymienionego pakietu software. W takim przypadku zleceniodawca winien niezwłocznie i całkowicie zniszczyć wszystkie kopie, kopie częściowe, a także kopie zabezpieczające oraz zmienione czy opracowane wersje oprogramowania i ich stworzone kopie, kopie częściowe i kopie zabezpieczające.

12.3 GWARANCJA

12.3.1 Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że nie jest możliwe stworzenie programów software tego rodzaju, że we wszelkich warunkach ich aplikacji będą one bezbłędne.

12.3.2 Udzielamy gwarancji na to, że dostarczone software spełnia ustalone funkcje i wykazuje wyraźnie przyrzeczone właściwości. Warunkiem wszelkich świadczeń gwarancyjnych jest wykorzystywanie zgodne z umową. Wada przez nas zawiniona ma miejsce tylko wówczas, gdy software wykazuje działanie różne od podanego w odpowiednim opisie działania/dokumentacji w aktualnie, ostatnio obowiązującej wersji i zleceniodawca może takie działanie odtworzyć. W celu dokładnego zbadanie ewentualnie występujących błędów zleceniodawca jest zobowiązany wspierać nas przy usuwaniu wady.

12.3.3 Ponadto udzielamy gwarancji, że oryginalne software zapisane jest prawidłowo na sprawdzonym nośniku danych. Wyjątek od tego stanowią wstępnie zainstalowane software i produkty software’owe podmiotów trzecich.

12.3.4 Wady w software winny być przez użytkownika udokumentowane i niezwłocznie przekazane nam do wiadomości pisemnie; poza tym zastosowanie ma punkt 8.3.

12.3.5 Termin gwarancji zawsze wynosi dwanaście miesięcy; termin ten rozpoczyna się wraz z dostarczeniem pakietu software.

12.3.6 Jeśli dostarczony pakiet software jest bezużyteczny lub wadliwy (12.3.2), to w pierwszym rzędzie wymienimy go na nowy identyczny tytuł lub na stosowne rozwiązanie równorzędne. Jeśli także to okaże się bezużyteczne lub wadliwe, i nie będziemy w stanie przywrócić użyteczności stosownym nakładem w ciągu stosownego, przynajmniej czterotygodniowego terminu, to zleceniodawca będzie mógł zażądać albo umniejszenia ceny lub wymiana. Nie zwracamy kosztów usuwania wad podjętych przez zleceniodawcę lub podmiot trzeci.

12.3.7 Nie dajemy gwarancji ponad ten zakres (12.3.6), w szczególności nie na to, że dostarczone software odpowiada specjalnym potrzebom zleceniodawcy lub użytkownika, a dalej także nie na zmienioną lub przerobiona wersję software (punkt 12.1.2), chyba że zleceniodawca udowodni, że wady nie mają nic wspólnego ze zmianami lub przeróbkami. Zleceniodawca samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wybór, instalację i korzystanie z software oraz za planowane za jego pomocą rezultaty.

12.3.8 W przypadku nieuprawnionego egzekwowania wad w software jesteśmy uprawnieni do wystawienia zleceniodawcy w rachunku powstałych kosztów po stawce aktualnie obowiązującej.

12.3.9 Zmiana właściciela w obrębie użytkowników końcowych wyklucza ewentualne roszczenia gwarancyjne.

 

12.4 ODSZKODOWANIE

12.4.1 Wszelkie dalsze roszczenia zleceniodawcy lub osób trzecich, przede wszystkim prawo do zadośćuczynienia za szkody wszelkiego rodzaju, są wykluczone, chyba że poszkodowany udowodni, że szkody spowodowane zostały przez nas umyślnie lub przez rażące zaniedbanie.

12.4.2 W pozostałych przypadkach odpowiednio obowiązuje punkt 9.