Perfect Welding

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Welding

Systemy wspomagające podnoszące Wydajność spawania zrobotyzowanego

Wsparcie systemów wspomagających robota

Ważnym czynnikiem przy spawaniu zrobotyzowanym jest przede wszystkim podniesienie wydajności i jakości w realizowanych zadaniach spawalniczych. Fronius oferuje technologie, które pomagają zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty.

WireSense

Rozpoznawanie i niwelowanie różnic w wymiarach elementów i ich zamocowaniu.
Bez optycznych systemów pomiarowych.

Różnice w wymiarach elementów, takie jak zmieniające się szczeliny lub różnice w zamocowaniu podczas maszynowej obróbki na produkcji, mogą mieć negatywny wpływ na jakość spoiny. Nawet niewielkie różnice materiałowe lub nieprecyzyjne systemy mocujące mogą źle wpływać na rezultaty spawania i pociągają za sobą konieczność kosztownego i czasochłonnego usuwania wad po spawaniu. Dzięki technologii WireSense można zapomnieć o tego typu problemach.

W technologii wiresense drut elektrodowy pełni rolę czujnika.

Poprzez nieustanne kopiowanie kształtu elementu tuż przed spawaniem do robota dociera odpowiedni sygnał, który pozwala dopasować program spawania do bieżącego położenia elementu.

Zalety w skrócie

Wykrywanie krawędzi

 • Rozpoznawanie położenia krawędzi pozwala optymalnie wyznaczyć położenie początkowe i końcowe w cyklu spawania.
 • Pozwala to zniwelować wpływ różnic w wymiarach i zamocowaniu elementów.

Pomiar wysokości

 • Rozpoznawanie niepożądanej szczeliny.
 • Rozpoznawanie grubości blach w przedziale 0,5 – 20 mm, zarówno stalowych, jak i ze stali nierdzewnej i aluminium.
 • Pomiar odbywa się z wysoką precyzją i prędkością.

Drut = czujnik

 • Bez dodatkowych optycznych przyrządów pomiarowych.
 • Wyśmienity dostęp do elementu.
 • Brak zużycia.
 • Żadnych kosztów w związku z konserwacją lub czyszczeniem.
 • Nie potrzeba kalibracji pomiędzy czujnikiem a systemem TCP.

TeachMode

Efektywne programowanie robota.
Koniec z pogiętymi drutami.

Tryb TeachMode pomaga spawaczom podczas programowania w robocie pozycji spoin i sprawia, że programowanie staje się dużo łatwiejsze. Rewersyjny ruch drutu zapobiega zginaniu drutu przy niepożądanym zetknięciu z elementem. Ustawiony wolny wylot drutu pozostaje przy tym zawsze taki sam.

Funkcja ta jest dodawana bezpłatnie we wszystkich konfiguracjach TPS/i.

Zalety w skrócie

Oszczędność czasu

Gdy wolny wylot drutu staje się mniejszy od zdefiniowanego, drut jest automatycznie wycofywany, co zapobiega jego deformacji. Umożliwia to niezwykle efektywne programowanie elementu.

Niezmienny wolny wylot drutu

W razie spadku poniżej zdefiniowanej wartości wolny wylot drutu jest automatycznie korygowany.

Zgodność ze wszystkimi spoiwami

Tryb TeachMode jest kompatybilny ze wszystkimi spoiwami (stal, CrNi, aluminium).

TouchSense i SeamTracking

Rozpoznawanie i niwelowanie różnic w wymiarach elementów i ich zamocowaniu.
Przed i w trakcie spawania.

Funkcje TouchSense i SeamTracking znacznie zmniejszają nakład pracy związany z nauczaniem, dzięki czemu możliwe jest wydajne wytwarzanie nawet mniejszych partii w ciężkich konstrukcjach stalowych. Systemy wspomagające minimalizują również konieczność przeróbek, ponieważ tolerancje mocowania lub niewielkie odchylenia w położeniu elementu są inteligentnie kompensowane. Prowadzi to do znacznych oszczędności w produkcji seryjnej.

Rezultat: perfekcyjna spoina bez poprawek.

TouchSense

TouchSense określa dokładną pozycję elementu przed rozpoczęciem procesu spawania spoin pachwinowych i spoin doczołowych. Na podstawie kontroli elementu spawanego za pomocą drutu lub dyszy gazowej następuje określenie pozycji startowej i końcowej. Po przekazaniu sygnałów do robota może on obliczyć dokładną ścieżkę spoiny.

SeamTracking

Funkcja SeamTracking jest używana w trakcie procesu spawania. Ze względu na zmienione parametry wskutek ruchów wahadłowych robot samoczynnie koryguje przebieg spoiny. Dzięki temu zapewnione jest zawsze dokładne śledzenie ścieżki spoiny, co zapobiega błędom spawania związanym z tolerancjami mocowania i elementów.

Zalety w skrócie

Oszczędność na czasie i kosztach

 • Mniejszy nakład prac na wyuczanie, idealny przy mniejszych wielkościach serii w budowie ciężkich konstrukcji stalowych
 • Krótkie czasy przezbrajania przy różnych wariantach elementów
 • Mniej błędów spawania i poprawek

Kompensacja tolerancji elementów i mocowania

 • Wykrywanie pozycji elementu przed rozpoczęciem procesu spawania (TouchSense)
 • Ścieżka robota jest dostosowywana przez określenie punktu startowego i końcowego spawania rzeczywistej pozycji spoiny (TouchSense)
 • Samoczynna korekta ścieżki robota w trakcie procesu spawania przy odchyleniach elementu (SeamTracking)

Elastyczne zastosowanie

 • Sygnał SeamTracking niezależny od procesu: możliwość zastosowania zarówno do spawania łukiem krótkim, natryskowym i pulsującym, jak również w kombinacji z procesami CMT lub TWIN
 • Proces TouchSense możliwy zarówno z dyszą gazową i z drutem elektrodowym

Let´s get connected!

Wyślij bezpośrednio do firmy Fronius niewiążące zapytanie

Let's get connected.

  Dziękujemy za wiadomość. Zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej, jak to możliwe.

  
  We think you are located in a different country

  The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?