Perfect Welding

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Welding

Czym jest spawanie TIG?

Spawanie TIG: czyste spoiny, stabilne połączenia

Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (spawanie TIG) jest procesem spawania w osłonie gazów osłonowych i zalicza się do stapiających metod spawania. Stosuje się go wszędzie tam, gdzie niezbędna jest najwyższa jakość złącza spawanego oraz brak odprysków. Spawanie TIG jest między innymi stosowane do stali nierdzewnych, stopów aluminium i niklu oraz cienkich blach z aluminium, a także stali nierdzewnej. Tę metodę stosuje się w budowaniu rurociągów i zbiorników, w budowie portali lub w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Spawanie TIG: zasada działania

Podczas spawania TIG następuje doprowadzenie prądu przez elektrodę wolframową, która jest odporna na działanie wysokiej temperatury i nie ulega stopieniu. Z tej elektrody wychodzi łuk spawalniczy, który rozgrzewa i roztapia element spawany. Wokół elektrody znajduje się dysza gazu osłonowego. Zabezpiecza on rozgrzany materiał przed reakcjami chemicznymi z powietrzem otoczenia. Stosowane są gazy szlachetne, jak argon, hel lub mieszaniny. Gazy obojętne, a więc niereaktywne, zapobiegają reakcjom chemicznym z płynnym jeziorkiem spawalniczym i rozgrzanym materiałem. Zapewnia to wysokiej jakości spoiny.

Ponieważ elektroda wolframowa nie ulega stopieniu, materiał dodatkowy podczas spawania TIG ręcznego lub zmechanizowanego doprowadza zewnętrzny podajnik drutu.

Elektroda wolframowa

Elektroda wolframowa jest sercem spawania TIG. Wolfram topiący się w temperaturze 3380 stopni Celsjusza ma najwyższy punkt topnienia ze wszystkich czystych metali układu okresowego pierwiastków. Dzięki temu elektroda nie ulega stopieniu, podczas gdy wychodzi z niej łuk spawalniczy rozgrzewający i roztapiający materiał. Elektrody wytwarza się w procesie spiekania. Aby poprawić ich właściwości, można stapiać je z dodatkami tlenkowymi. W zależności od stopu, elektrody są oznaczone różnymi kolorami:

Czysty wolfram (WP) (zielony):

/ Gładka, kulista powierzchnia elektrody
/ Problemy z zajarzeniem przy stosowaniu prądu stałego
/ Mała obciążalność prądowa

Tlenki metali ziem rzadkich (WS2) (turkusowy):

/ Nadają się do spawania wszystkich metali
/ Bardzo dobre właściwości zajarzenia
/ Dłuższe okresy eksploatacji niż elektrody WT lub WC

Tlenek ceru (WC 20) (szary):

/ Nadaje się do zastosowania do wszystkich materiałów
/ Bardzo dobre właściwości zajarzenia

Tlenek lantanu (WL 20) (niebieski):

/ Dłuższy okres eksploatacji niż elektrody wolframowo-torowe lub z wolframu i tlenku ceru
/ Gorsze właściwości zajarzenia

Oto konstrukcja systemu spawania
TIG: 

(1) Przyłącze sieciowe

(2) Źródło spawalnicze

(3) Wiązka uchwytu

(4) Przewód masy

(5) Palnik spawalniczy

(6) Zacisk masy

(7) Element spawany

(8) Spoiwo

(9) Gaz osłonowy

Zalety spawania TIG

 • Brak odprysków spawalniczych
 • Wizualnie szczególnie wysoka jakość spoin
 • Możliwe są wszystkie pozycje spawania
 • Bardzo wysoka jakość spoiny

Wady spawania TIG

 • Wymaga dużych umiejętności
 • Małe prędkości spawania
 • Podczas przygotowywania spoiny koniecznie trzeba usunąć korozję
 • Niedostosowane do elementów spawanych o dużej grubości

Warianty procesowe spawania TIG

Spawanie drutem zimnym

Doprowadzenie zimnego drutu zwiększa produktywność: prędkość spawania rośnie i następuje dokładne i równomierne doprowadzenie spoiwa do jeziorka spawalniczego. Dzięki temu nawet spawacze z mniejszymi umiejętnościami mogą uzyskiwać doskonałe rezultaty.

Spawanie TIG drutem gorącym

Spawanie TIG drutem gorącym jest pochodną spawania TIG drutem zimnym. Podczas spawania TIG drutem gorącym następuje podgrzewanie spoiwa. Ma to wiele zalet: zwiększenie wydajności podawania oraz stapiania drutu, zwiększenie prędkości spawania, następuje mniejsze wymieszanie spoiwa z materiałem rodzimym.

ArcTig

Metoda spawania ArcTig jest wariantem procesu TIG do zmechanizowanego wytwarzania złączy spawanych. Zapewnia doskonały wygląd lica spoiny, niezawodny pełen przetop warstwy graniowej i wysoką jakość spoiny. Przez zwiększenie prędkości spawania i zmniejszenie nakładu na przygotowanie spoiny ArcTig zwiększa rentowność całego procesu spawania.

Napawanie

Napawanie to proces, podczas którego na element jest nanoszona warstwa stopu mająca na celu wydłużenie żywotności elementu napawanego. Ta powłoka jest nanoszona metodą zmechanizowanego napawania. Fronius Speed Cladding nawet trzykrotnie przyspiesza i zwiększa wydajność procesu powlekania.

Spawanie orbitalne

Podstawowa konstrukcja urządzenia do spawania orbitalnego obejmuje nieruchomą rurę i ruchomą głowicę spawalniczą / palnik spawalniczy TIG poruszające się wokół rury. Ruchoma głowica do spawania orbitalnego jest też określana mianem szczęk spawalniczych. Technika spawania orbitalnego jest pomocna wszędzie tam, gdzie w kontrolowanych warunkach konieczne jest uzyskanie równomiernej jakości spoin. Dlatego głównym obszarem zastosowania tej dziedziny spawalnictwa są budowa rurociągów, przemysł spożywczy i chemiczny. Wykorzystując technikę spawania orbitalnego, można tworzyć nie tylko połączenia rura-rura, ale też wspawać rury w dna sitowe.

Jakie materiały nadają się do spawania metodą TIG?

Do najczęściej stosowanych materiałów podczas spawania TIG należą stale nierdzewne, stopy aluminium i niklu oraz cienkie blachy z aluminium i stali nierdzewnej. Dzięki zmechanizowanemu doprowadzaniu drutu dla blach o grubości mniejszej niż 4 milimetry można uzyskać rentowne prędkości spawania. W przypadku grubszych blach spada rentowność — tutaj zalecane jest tylko spawanie warstwy graniowej spoiny metodą TIG. Do spawania warstw wypełniających nadają się wydajniejsze metody, jak spawanie MIG/MAG lub metoda spawania łukiem krytym.

Profesjonalne systemy spawania do spawania TIGOdzież ochronna dla spawaczy

Spędzenie całego dnia przy stole spawalniczym jest stresujące. Promieniowanie UV i dym spawalniczy to tylko niektóre z czynników, które mogą być niebezpieczne, jeśli nie masz odpowiedniej ochrony. Właściwy sprzęt spawalniczy robi zasadniczą różnicę w tym obszarze.
Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie

Wyślij bezpośrednio do firmy Fronius niewiążące zapytanie

Let's get connected.

  Dziękujemy za wiadomość. Zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej, jak to możliwe.

  
  We think you are located in a different country

  The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?