Perfect Welding

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Welding

Czym jest spawanie metodą MIG/MAG?

Spawanie metodą MIG/MAG: superszybki proces spawania

Spawanie metodą MIG/MAG jest określane również mianem spawania łukowego metali w osłonie gazów ochronnych. Wyróżnia się spawanie w osłonie gazów obojętnych (MIG) i spawanie w osłonie gazów aktywnych (MAG). MIG/MAG jest obecnie najczęściej stosowaną metodą spawania. Umożliwia uzyskanie szczególnie dużych prędkości spawania. Można je stosować w sposób ręczny, zmechanizowany i zrobotyzowany.

Spawanie metodą MIG/MAG: zasada działania

Podczas spawania metodą MIG/MAG łuk jarzy się pomiędzy elementem spawanym a drutem elektrodowym, zajarzenie łuku następuje w momencie zetknięcia drutu z materiałem. Topiący się drut jest stosowany w charakterze materiału dodatkowego.

 

Aby chronić łuk spawalniczy przed reaktywnym tlenem z otoczenia, przez dyszę gazową wypływa dodatkowo gaz osłonowy. Wypiera on tlen podczas spawania, co zapobiega utlenianiu jeziorka spawalniczego i spoiny.

Jakie gazy stosuje się do spawania metodą MIG/MAG?

Podczas spawania MAG stosuje się gazy aktywne, takie jak czysty CO2 lub mieszanina gazów (argon, CO2, O2) o różnym składzie. Są one bardzo reaktywne. Metodę MAG wykorzystuje się do spawania materiałów niestopowych i niskostopowych oraz wysokostopowych.

 

Natomiast w przypadku spawania MIG stosowane są obojętne, a więc niereaktywne gazy, takie jak czysty argon i hel lub mieszaniny argonu i helu. Proces nadaje się do spawania takich materiałów jak aluminium, miedź, magnez i tytan.

Oto konstrukcja systemu spawania MIG/MAG:

(1) Przyłącze sieciowe

(2) Źródło spawalnicze

(3) Wiązka uchwytu

(4) Przewód masy

(5) Palnik spawalniczy

(6) Zacisk masy

(7) Element spawany

(8) Spoiwo

(9) Gaz osłonowy

Zalety spawania metodą MIG/MAG

 • Łatwa nauka
 • Duża prędkość spawania
 • Wysoka wydajność stapiania
 • Niskie koszty spoiwa
 • Dobrze przystosowane do automatyzacji (np. z zastosowaniem traktorka spawalniczego) lub robotyzacji procesu
 • Łatwe zajarzanie łuku spawalniczego

Wady spawania metodą MIG/MAG

 • Na wolnym powietrzu lub w przewiewnych halach mogą wystąpić problemy z podtrzymaniem gazu osłonowego
 • Wrażliwość na działanie korozji i wilgoci

Skuteczne spawanie metodą MIG/MAG: referencje z praktyki

Rodzaje łuków spawalniczych podczas spawania metodą MIG/MAG

W przypadku spawania metodą MIG/MAG dostępne są różne rodzaje łuków spawalniczych. Różnią się one wartością natężenia prądu. W niskim zakresie mocy łuk spawalniczy jest zwarciowy, a w wyższym zakresie — bezzwarciowy.

Spawanie łukiem zwarciowym

Łuk spawalniczy ulega zajarzeniu wskutek krótkotrwałego zetknięcia drutu elektrodowego z elementem. Powstaje wówczas szybko rosnący prąd zwarciowy, który topi drut elektrodowy i powoduje oderwanie kropli. Po zwarciu następuje ponowne zajarzenie łuku spawalniczego. Spawanie łukiem zwarciowym stosuje się w dolnym zakresie mocy do cieńszych blach i umożliwia spawanie niemal w każdej pozycji. Także w przypadku warstwy graniowej spoiny stosuje się głównie spawanie łukiem zwarciowym.

Pośredni łuk spawalniczy

Pośredni łuk spawalniczy nieregularnie przechodzi z fazy zwarcia do fazy natryskowej. Powoduje to zwiększoną liczbę odprysków. Efektywne wykorzystanie tego łuku spawalniczego nie jest możliwe — dlatego lepiej go unikać.

Natryskowy łuk spawalniczy

Ten łuk spawalniczy jarzy się stale bez zwarć w górnym zakresie mocy i dobrze nadaje się do spawania grubszych blach. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokiej wydajności stapiania i głębsze wtopienie.

Łuk pulsujący

Spawanie prądem pulsującym składa się z fazy prądu podstawowego o niskiej mocy i fazy prądu pulsującego o wysokiej mocy bez zwarć. Wówczas praktycznie nie powstają odpryski. Oderwanie kropli ciekłego metalu następuje w fazie prądu pulsującego wskutek działania dokładnie dozowanego impulsu prądowego.

Wirujący łuk spawalniczy

Ten typ łuku spawalniczego jest mocniejszy niż spawanie natryskowe i stosuje się go do spawania grubych blach, przy których wymagana jest wysoka wydajność stapiania. Kropla spawalnicza przechodzi w ruchu obrotowym do jeziorka spawalniczego. Wirujący łuk spawalniczy jest też określany mianem spawania wysokowydajnym łukiem spawalniczym.

Kombinowany łuk spawalniczy

Ten łuk spawalniczy składa się z łuku zwarciowego i pulsującego. W fazie spawania prądem pulsującym wytwarzane jest niezbędne wtopienie i ciepło oddawane, podczas gdy w fazie spawania łukiem zwarciowym zapewniane jest odpowiednie chłodzenie jeziorka spawalniczego, które sprawia, że łatwiej jest je opanować.

Warianty procesów firmy Fronius do spawania metodą MIG/MAG

Low Spatter Control — LSC

Wysokiej klasy spoiny przy możliwie najmniejszym powstawaniu odprysków i podwyższonej wydajności stapiania.
Więcej o LSC

Cold Metal Transfer — CMT

Nadzwyczaj stabilny łuk spawalniczy zapewnia najlepsze rezultaty w przypadku wszystkich materiałów.
Więcej o CMT

Pulse Multi Control — PMC

Zmodyfikowany łuk spawalniczy zapewniający jeszcze lepsze rezultaty podczas spawania łukiem pulsacyjnym.
Więcej o PMC

Jakie materiały nadają się do spawania metodą MIG/MAG?

Najczęściej stosowanym materiałem podczas spawania łukowego metali w osłonie gazów ochronnych jest stal. Dodatkowo, spawanie metodą MIG/MAG nadaje się do aluminium i stopów stali nierdzewnych.

Profesjonalne systemy spawania do spawania metodą MIG/MAGOdzież ochronna dla spawaczy

Spędzenie całego dnia przy stole spawalniczym jest stresujące. Promieniowanie UV i dym spawalniczy to tylko niektóre z czynników, które mogą być niebezpieczne, jeśli nie masz odpowiedniej ochrony. Właściwy sprzęt spawalniczy robi zasadniczą różnicę w tym obszarze.
Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie

Wyślij bezpośrednio do firmy Fronius niewiążące zapytanie

Let's get connected.

  Dziękujemy za wiadomość. Zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej, jak to możliwe.

  
  We think you are located in a different country

  The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?